Contact

De Clemangskes vzw

                Lebbeke - Lange Minnestraat

Zin om een reus te dragen

of aan te sluiten bij onze reuze-vereniging?

Contacteer ons:

 
 
 
 

Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuk dan kan u steeds ons hierover informeren via info@declemangskes.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.