Contact

De Clemangskes vzw

                Lebbeke - Lange Minnestraat

Schrijf je hier GRATIS in als deelnemer aan onze REUZE rommelmarkt met 140 staplaatsen op zondag 16 juni 2019 van 8u tot 16u in de Lange Minnestraat, 9280 Lebbeke. We werken met een systeem van aansluiting. Bij aankomst word je een eerstvolgende plaats aangeduid. Inwoners van de ingenomen straten worden toegelaten aan hun huis te reserveren. Er is steeds mogelijkheid de auto te parkeren bij je stand. Het is niet toegelaten drank, eten of wapens te verkopen of te schenken. Breng je eigen regenbescherming mee want alles is in open lucht.

 
 
 
 

Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuk dan kan u steeds ons hierover informeren via info@declemangskes.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.