Algemeen

De Clemangskes vzw

                Lebbeke - Lange Minnestraat

Minnestraatkermis 2019

van 14 tot 17 juni

 

Contactgegevens: Heesterstraat 4, 9280 Lebbeke

                                         info@declemangskes.be

 

Voorzitter:               Jan Moens

Ondervoorzitter:  Dirk Moens

Penningmeester:  Veerle Heyvaert

Secretaris:              Dirk Batselier

 

Leden: Linda De Neve, Patrick Van Damme, Gregory Roosemont, Patrick Van Malder, Tymo De Mars, Hilde Mannaert, An Vande Venne, Tineke Van der Perre, Ignas Verbustel, Lut Van Malder en Ingrid Luypaert

 

KBO 668 912 988

vzw De Clemangskes

Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuk dan kan u steeds ons hierover informeren via info@declemangskes.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.