Laatste nieuws

2022

De gemeente Lebbeke organiseerde op 4 december de eerste kerstmarkt in de Minnestraat

2022

De Clemangskes bestaan 25 jaar. Op Minnestraatkermis werd gevierd dat Lebbeke officieel een 'reusvriendelijke gemeente' is.

2007

De Clemangskes bestaan 10 jaar en dopen Clemang om tot "Cowboy Clemangs" op 25 augustus 2007. De Minnestraat werd omgetoverd tot "Het Wilde Westen".

2002

Op 31 augustus 2002 waren er de Bierfeesten in de Minnestraat ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan.

Wat voorafging

18 februari 1874, Lebbeke. Op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Lange Minnestraat, werd Clement De Vos geboren als laatste zoon van het gezin met de kinderen Jan Frans, Catharina, Alfons, Octaaf en Jan Emiel. (Foto plein 1930)

Op deze kleine boerderij van zijn ouders Leonard De Vos en Jeanne Emmerence De Saedeleer bracht hij zijn hele leven door.

Niets kon Clemang klein krijgen:WO I-weggevoerde naar Soltau, huis afgebrand, onder een boom gesukkeld,... En met het hart op de juiste plaats voor de weeskinderen uit de buurt.

Clemang was een kranig en levenslustig man. Naast het alledaagse harde werken op en rond het veld vond hij nog de tijd voor zijn grote hobby: zijn bugel. Hij was lid van de fanfare Sint-Cecilia Lebbeke. Een kermis liep wel eens uit de hand als hij de volgende morgen "schoon zondags kostuum" aan het ploegen was.

Clemang werd 100 jaar in 1974

In 1977 werd Clemang werd 103 jaar

1979 werd Clemang werd 105 jaar

Clemang, dan 107, werd gevierd in 1981. Ter gelegenheid van deze viering werd een eerste reusversie "Clemang De Vos" gemaakt door wijlen Paul Backaert.

Clement werd oud, zo oud zelfs dat hij begon te denken: "Ze zijn mij daarboven vergeten!".

Op 22 februari 1982, werd hij 108. En als toen langst levende Belg kreeg hij hoog bezoek van koning Boudewijn I.

Op 24 januari 1983, enkele dagen voor zijn 109de verjaardag, is Clement heen gegaan. Maar op de parochie Heilig-Kruis en de gemeente Lebbeke blijft hij in onze gedachten.

Eind jaren negentig was een enthousiaste vriendenkring van mening dat de Minnestraat wat meer ‘sociaal leven’ verdiende.Ze namen het plan op ‘eens een kerststal te bouwen’ en op zelfstandige basis een aantal activiteiten voor de parochie in te richten. Uiteindelijk werd er in de winter van 1997 een kerststal in elkaar geknutseld; meteen de start van een eerste ‘kersthappening’. Dit was dan het begin van het kermiscomité "De Clemangskes".

Op 30 september 1997 in ‘De Minne’ werd voor het eerst vergaderd met De Turk, Eddy van de winkel, de Volkstuinders, de Minne en Ivan De Backer.

Toen deze vrienden een boegbeeld voor de activiteiten zochten kwamen ze op het idee een nieuwe reus "Clemang De Vos" te maken. En tijdens de jaarlijkse kermis op 6 juni 1998, werd hij gedoopt onder grote belangstelling.Vanaf die dag waait er een nieuwe wind door de Minnestraat en de Heilig-Kruisparochie Lebbeke.

Gesteund door het enthousiasme van vele vrijwilligers kwam de idee om meer activiteiten te organiseren om zoveel mogelijk mensen uit de buurt samen te brengen:

- Kermis het weekend na Pinsteren met een reuzerommelmarkt en een vieruurtje met ballekes en kriekskes of pensen met appelmoes

- Pannenkoekennamiddag de tweede zondag van oktober

- Sint-Maartenfeest de zondag voor 11 november

- De kerststal van begin december tot de zaterdag na Driekoningen

Persvoorstelling Minnestraat kermis H. Kruisparochie Lebbeke

5, 6, 7 en 8 juni 1998

Jong initiatief brengt nieuw leven in Minnestraat kermis

“Zouden wij eens geen nieuwe kerststal bouwen ?”

Zo begon het allemaal voor een groepje jonge enthousiaste vaders in de Lange Minnestraat te Lebbeke.

Ondertussen zijn wij enkele maanden verder en hebben zij een gloednieuw en hardwerkend kermiscomité gevormd.

Samen met de andere plaatselijke verenigingen, de goed draaiende basisschool en de plaatselijke middenstand werden begin maart de krachten gebundeld.

En ziehier het resultaat : een prachtige kermisaffiche 1998 !

Vrijdag 5 juni 1998

‘s Avonds neemt toneelgroep “WIJ” de start met een wervelend SWINGPALEIS in haar theater De Minne om 20u.

Zaterdag 6 juni 1998

14u tot 16u poppenkast voor de allerkleinsten in theater De Minne.

De Volkstuinders organiseren reeds de 32ste keer hun jaarlijkse gewaardeerde tuinshow met dit jaar als thema:

Van roos tot parfum.

Tegelijkertijd loopt er een hobbytentoonstelling van haar leden. De deuren van de parochiezaal worden geopend om 18u.

Die avond is er eveneens de grote inwijding van de nieuw gemaakte REUS CLEMENT DE VOS, tot vandaag met 108 jaar de oudste inwoner van Lebbeke en tevens de mascotte van het kermiscomité De Clemangskes.

Hiervoor werd seniorie Ter Minne uitgekozen als locatie.  Het kermiscomité wil zeker onze oudjes betrekken bij haar festiviteiten.

Om 18u zegening van de reus met optreden van fanfare en vendeliers.

Uitdelen van doopsuiker door meter Dorothy Andries en peter Lodewijk Van Gijzeghem, gevolgd door een optocht richting kerkplein.

Theater De Minne stelt voor : Bluesavond met life muziek en gastoptreden van Bea Van Der Maat en Geena Lisa !  Tevens doorlopend barbecue vanaf 19u30.

In café het Pleintje, thuisbasis van het kermiscomité, is er vanaf 20u een kermisfuif met D.J. Celleken.

Zondag 7 juni 1998

Vanaf 10u kinderrommelmarkt, aanbieden van tweedehands speelgoed, boeken, strips.....  Gratis deelname.

Deze rommelmarkt gaat door op het kerkplein & Binnenstraat vanaf 13u.

Organsiatie kermiscomité De Clemangskes.