Contact

De Clemangskes vzw

                Lebbeke - Lange Minnestraat

Schrijf je in voor onze reuze rommelmarkt op zondag 7 juni 2020.

De inschrijving is gratis maar verplicht.

We werken met een systeem van aansluiting. Bij aankomst word je een eerstvolgende plaats aangeduid.

Enkel inwoners van de ingenomen straten worden toegelaten aan hun huis te reserveren.

Er is steeds mogelijkheid de auto te parkeren bij je stand.

Het is niet toegelaten drank, eten of wapens te verkopen of te schenken.

Breng eventueel je eigen regenbescherming mee want alles is in open lucht. 


We zien je op zondag 7 juni 2020 vanaf 7u in de Lange Minnestraat te Lebbeke.

 
 
 
 

Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt over eventuele persoonlijke inbreuk dan kan u steeds ons hierover informeren via info@declemangskes.be. Foto's, teksten of gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.